Projekt SPIN

Projekt SPIN – Spolupráce a inovace – vznikl z iniciativy katedry matematiky a didaktitky matematiky a katedry preprimární a primární pedagogiky PedF UK za podpory Nadace České spořitelny. Jeho hlavním cílem je zkvalitnit a inovovat přípravu budoucích učitelů prvního stupně. Největší důraz se klade na propojovaní teorie a praxe, například prostřednictvím tandemové výuky v rámci vysokoškolských kurzů, práce s čerstvými absolventy nebo tutoringu.

Arrow

Aktivity projektu

Tandemová výuka

Tandemová výuka

Hosté ve výuce

Hosté ve výuce

Práce s čerstvými absolventy

Práce s čerstvými absolventy

Tutoring

Tutoring

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Výzkum

Výzkum

Projekt jsme iniciovaly zejména proto, abychom studentům umožnily setkávat se se skutečnými dětmi a učiteli nejen v rámci praxí, ale i v teoretických předmětech, a abychom zefektivnily vzájemnou spolupráci mezi vysokoškolskými učiteli a učiteli základních škol, učily se od sebe navzájem a tím se profesně rozvíjely.

vysvětlují iniciátorky projektu SPIN
Jana Poche Kargerová z Katedry preprimární a primární pedagogiky
a Darina Jirotková z Katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK.

Nejvíce bych ocenil přístup obou vyučujících, který jakýmsi elegantním způsobem zbořil bariéru mezi studentskou a univerzitní sférou, kdy jsem se najednou cítil na jedné učitelské lodi, což bylo velice příjemné,

říká jeden ze studentů, který se účastnil předmětu inovovaného v rámci projektu SPIN.

Realizační team

Jana Slezáková
Petra Vallin
Darina Jirotková
Jana Poche Kargerová

Rozhovor

Rozhovor s projektovou manažerkou projektu SPIN, který aktuálně probíhá na Pedagogické fakultě.